Sisältöön sitemap

Tarjousmenettelyn ohjeet

Metsät Kuntoon – välittäjät haluavat palvella asiakkaitaan kunnioittavasti, rehellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen.

Metsätilat myydään tarjouksien perusteella ja myynti-ilmoituksessa kerrotaan myyjän kanssa sovitusta tarjousmenettelystä.

Tarjouskaupassa voidaan käyttää joko aikarajallista tai aikarajatonta tarjousmenettelyä:

Aikarajallinen tarjousaika

Kun myynti-ilmoituksessa on ilmoitettu tarjouksien vastaanottamisen määräaika, tarjouksen on oltava perillä välittäjällä tähän määräaikaan mennessä. Ostajaehdokkailla on aikaa muuttaa tarjoustaan määräajan umpeutumiseen saakka. Määräajan jälkeen tarjouksen jättäneillä ei ole enää mahdollista muuttaa tarjoustaan. Välittäjä esittelee myyjälle ostajaehdokkaiden tarjoukset viipymättä. Myyjä pidättää itselleen oikeuden päättää, hyväksyykö vai hylkääkö hän tarjouksen. Välittäjä ilmoittaa mahdollisimman pian määräajan päättymisen jälkeen tarjouksen jättäneille, hyväksyykö vai hylkääkö myyjä tarjouksen.

Aikarajaton tarjousaika

Kun myynti-ilmoituksessa ei ole määritelty tarjousten vastaanottamisen määräaikaa, välittäjä esittelee annetun tarjouksen myyjälle viipymättä sen saapumisen jälkeen. Myyjä pidättää itselleen oikeuden päättää, hyväksyykö vai hylkääkö hän tarjouksen.

Tarjouksen yhteydessä ostajaehdokas voi myös maksaa kiinteistövälitystoimiston asiakasvaratilille käsirahan, jolloin kohde poistetaan myynnistä, eikä kiinteistövälittäjä voi ottaa kohteesta muita tarjouksia vastaan ennen myyjän päätöstä. Välittäjä ilmoittaa ostajaehdokkaalle myyjän päätöksestä ja jos myyjä hylkää tarjouksen, mahdollinen käsiraha palautetaan lyhentämättömänä ostotarjouksen tekijälle ja ostajaehdokkaalla on oikeus tehdä uusi tarjous kohteesta.

Hintapyyntö

Myynti-ilmoituksessa näkyvä hinta on metsätilan hintapyyntö. Ostajaehdokas voi tarjota metsätilasta mielestään sopivan hinnan, joka voi olla ostajan oman näkemyksen mukaan enemmän kuin hintapyyntö, ilmoitetun hintapyynnön verran tai vähemmän kuin asetettu hintapyyntö.

Tilan hinta-pyyntö määritellään metsäalan ammattilaisten tekemän tila-arvion, myyjän tavoitteiden ja nykyisen markkinahinnan mukaisesti.

Ostotarjouksen välttämättömät tiedot:

  • ostotarjouksen tekijän yhteystiedot
  • hinta
  • tarjouksen voimassaoloaika. Tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta.
    Voit jättää myös tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.
  • suostumus tarjoukseen (paikka ja aika)
  • suostumus kaupanteon ja myyntiin liittyvien kulujen maksamiseen. Näitä ovat kauppahinta, mahdolliset lohkomiskulut, varainsiirtovero (3 % kauppahinnasta), kaupanvahvistajanpalkkio (128 €) tai MML:n kiinteistövaihdannan asiointimaksu (221 €), lainhuudatusmaksu (161 €).

Tarjous toimitetaan myynti-ilmoituksessa mainitulle välittäjälle nettisivujemme tarjouslomakkeella, sähköpostilla tai kirjeellä.

Kiinteistövälittäjä avustaa tarvittaessa ostotarjouksen tekijää kaikissa tarjouksen tekemiseen liittyvissä asioissa.

Ostotarjous on aina sitova. Jos tarjouksen tehnyt osapuoli kieltäytyy tekemästä kiinteistökauppaa tarjoamillaan ehdoilla, hän on velvollinen korvaamaan tarjouksensa aiheuttamat kohtuulliset kulut.

Lähettämällä tarjouksen hyväksyt samalla myös asiakastietojen käsittelyn tietosuojaselosteemme mukaisesti.